W dniu 7 czerwca 2016 r. w godzinach od 11:30 do 13:00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE–SAREX-16/1 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzenia elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.

W ramach głośnej próby syren alarmowych uruchomione zostaną sygnały alarmowe zgodnie z tabelą rodzajów alarmów , sygnałów alarmowych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.