Informuję, że w dniu 7 czerwca 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Chynów
  2. Ustalenie terminu i zaopiniowanie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy
  3. Informacja na temat istniejących wodociągów oraz możliwościach dostarczenia wody mieszkańcom w okresie wzmożonego zapotrzebowania.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda