FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. (www.mazowszelokalnie.pl)

W tym roku po raz pierwszy mikrodotacja została przyznana organizacji z naszej gminy a wywalczyła ją grupa nieformalna - Inicjatywa sołtysów, którą tworzą: Kinga Zdybel z Adamowa Rososkiego, Sabina Bednarska z Jurandowa, Mirosław Tomaszewski z Rososzy.

Dzięki mikrodotacji lokalna społeczność zyska wiatę dla dzieci oczekujących w Jurandowie na autobus szkolny oraz siatkę zabezpieczającą boisko przy szkole w Machcinie.

Proszę uwierzyć, że zdobycie tego dofinansowania nie było łatwe” – powiedziała radna Katarzyna Schab. „Wspomagałam sołtysów w każdym etapie. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie działanie ma szansę na realizację. Następnie przygotowywaliśmy prezentację multimedialną pokazującą, co chcemy zmienić. Dzieci wsparły nas rysunkami. Ale najtrudniejsza była obrona projektu, czyli przedstawienie prezentacji i zwięzła odpowiedź na grad pytań ze strony komisji. To wszystko odbywało się na czas (10 minut) w warszawskiej siedzibie organizatora konkursu i było ogromnie stresujące dla nas, którzy dopiero zaczynamy działać. Świetnie spisała się koordynatorka projektu i moja sołtys – Kinga Zdybel.”

Teraz przed grupą realizacja projektu. Trwają prace nad wyborem najkorzystniejszych ofert. Zakończenie projektu – 30 września

.