Informujemy, że w dniu 08.04.2023 r.

(WIELKA SOBOTA)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Chynowie (PSZOK)

będzie nieczynny

Związek Międzygminny pod nazwą Natura

Plac Wolności 12, 05-600 Grójec