Dnia 27 lutego 2023r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – VIII.

Celem konkursu było:

    • popularyzowanie wielobarwnej poezji dziecięcej,

    • promowanie talentów recytatorskich,

    • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

    • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

W konkursie wzięło udział 15 recytatorów. Wśród prezentowanych utworów przeważały wiersze Jana Brzechwy i Wisławy Szymborskiej. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

        Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa, która wyłoniła zwycięzców:

W kategorii uczniów klas O-III

I miejsce -     Karolina Rydel kl. II

II miejsce -   Szymon Szymański kl.I i Wiktoria Kowalska  kl.II

III miejsce -   Laura Rydel kl. 0

W kategorii uczniów klas IV-VIII

I miejsce -    Adam Tokaj kl. VIII

II miejsce -   Sylwia Postek kl. V

III miejsce -   Urszula Kowalska kl. VI

 Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.