W ubiegłym tygodniu w uroczysty sposób oddano do użytku gabinet rehabilitacji utworzony w Ośrodku Zdrowia Filii w Drwalewie.

Wykonanie prac modernizacyjnych budynku, zaplecza rehabilitacyjnego oraz zakup sprzętu było możliwe dzięki środkom przeznaczonym przez SP ZOZ w Chynowie. Natomiast Gmina Chynów przeznaczyła środki na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i barierki. Przy wspólnym finansowaniu zamontowano również podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych.

Poprzez symboliczne przecięcie wstęgi obwieszczono zakończenie prac remontowych. W uroczystości uczestniczyli: Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy, Andrzej Czerniszewski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Teresa Świątkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Porządku Publicznego, Dariusz Nogal Kierownik SP ZOZ w Chynowie.

Pacjenci będą mogli skorzystać z zabiegów: laseroterapii, krioterapii, leczenia polem magnetycznym, elektroterapii (leczenie prądem), kinezyterapii (ćwiczenia) oraz masaż leczniczy a także fala uderzeniowa . Obecnie zabiegi są odpłatne, jednakże podjęte są starania, aby świadczenia zostały udzielane w ramach kontraktu NFZ.

Do zabiegów rehabilitacji można rejestrować się telefonicznie pod numerem tel. 514972369 lub bezpośrednio w przychodni przy ul. Grójeckiej 12 na I piętrze.