WÓJT GMINY CHYNÓW

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

SEKRETARZA GMINY CHYNÓW

Wszelkie szczegóły i wymagania na stronie internetowej bip.chynow.pl

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Chynowie, 05-650 Chynów, ul. Główna 67,

lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chynowie w pok. Nr 103 w terminie do dnia 9 marca 2023r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko sekretarza gminy Chynów ”