W dniu 20 marca 2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania”. Zadanie dotyczy czterech szkół podstawowych: w Machcinie, Pieczyskach, Watraszewie i Zalesiu.

Wykonawcą termomodernizacji będzie firma Bomar2 Tomasz Gajewski z siedzibą w miejscowości Sadowne. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 5.200.440,00 zł.

Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości do 90% ostatecznej wartości zadania.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.