Informuję, iż w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z informacją z otwarcia ofert na wykonanie przebudowy i remontu dróg gminnych.
  2. Przekazanie informacji z otwarcia ofert na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Machcin”.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Grochal