W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu „Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza 2023”, które odbyło się w Centrum Edukacyjno – Muzealnym w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

W symbolicznym przekazaniu klucza od Miasta Płocka dla Powiatu Grójeckiego z ramienia naszej gminy uczestniczyli przedstawiciele: Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy, Stanisław Mróz Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Świątkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Porządku Publicznego oraz Marta Matysiak Dyrektor Domu Kultury w Chynowie.

Tegoroczna edycja zawiera wydarzenia realizowane na terenie wszystkich gmin powiatu grójeckiego. W ramach projektu zaproponowane zostały ciekawe imprezy kulturalne i rekreacyjne, które pozwolą zaprezentować bogactwo Grójecczyzny i zachęcić mieszkańców Mazowsza do odkrywania lokalnego dziedzictwa.