Szanowni Mieszkańcy Gminy Chynów, 

rozpoczął się okres rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego za rok 2022. Zachęcamy Was do tego, by podczas składania zeznania podatkowego wpisywać swoje aktualne miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania.


Dlaczego to takie ważne?

Gmina może otrzymać dokładnie 38,40% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na jej terenie. 

Pamiętajmy, że każdy z nas może mieć realny wpływ na poprawę jakości życia w naszej gminie. Każdy, kto składając swój PIT, wskaże jako miejsce zamieszkania Gminę Chynów, będzie miał swój udział w jej rozwoju.

Zachęcamy do płacenia podatku dochodowego, to dzięki tym pieniądzom utrzymujemy szkoły i przedszkole, oświetlamy i remontujemy drogi, czy wreszcie budujemy nowe drogi, chodniki, sieć wodociągową.

Co należy zrobić?

Warunkiem jest płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w gminie Chynów, a nie zameldowania.

Zatem rozliczenie podatku na terenie faktycznego miejsca zamieszkania wiąże się wyłącznie ze złożeniem odpowiedniej deklaracji, w której wskazuje się miejsce stałego zamieszkania. Dotychczasowe miejsce zameldowania pozostaje bez zmian, a więc dotychczasowe dokumenty wskazujące miejsce zameldowania, dowody osobiste, rejestracyjne itp. są ważne.

Płacąc podatek zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu.


‼️Niech pieniądze z Waszego podatku trafią w miejsce, w którym mieszkacie.