Informuję, iż w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych związanych z potrzebami komisji Rolnictwa za rok 2022.
  2. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach o dofinansowania oraz wynikach przetargów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Łukasz Grochal

Przewodniczący komisji Rolnictwa
Norbert Stasiak