Wójt Gminy Chynów informuje, że w dniach od 20 do 31 marca 2023 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie prowadzona będzie zbiórka folii rolniczych.

W ramach zbiórki rolnicy z terenu Gminy Chynów będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów:
- folie rolnicze
- siatki i sznurki do owijania balotów
- opakowania po nawozach i typu Big Bag
- przewody nawadniające

Osoby zainteresowane bezpłatnym przekazaniem folii rolniczych proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Chynowie w celu ustalenia terminu dostarczenia odpadów.  
Telefon kontaktowy: 48 6615771.  


Przed dostarczeniem do punktu zbiórki odpady muszą być odpowiednio przygotowane: 
- folia musi być oczyszczona z piachu, ziemi i zanieczyszczeń organicznych; - worki nie mogą zawierać resztek po nawozach; - sznurki i siatki nie mogą być zabłocone i zawierać resztek słomy; - każda z frakcji odpadów musi być zebrana oddzielnie.Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski