W dniu 26.04.2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowy na przebudowę dróg i budowę chodników w miejscowości Drwalew z firmą OMEGA Bogdan Badach (w zakresie budowy chodników) oraz z Firmą Wielobranżową DESO Stanisław Sowiński (w zakresie przebudowy dróg) na łączną kwotę

2 243 470,24 zł brutto.

Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) w wysokości 2.000.000,00 zł, co stanowi 89,15 % wartość inwestycji.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2023 r.