Do 3 maja br. można składać wniosku w tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Łączna pula dotacji wynosi 90 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania każdego projektu to 6 000 zł.

Konkurs „Działaj Lokalnie” to flagowy program realizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. nieprzerwanie od 18-tu lat. – Jesteśmy dumni, że dzięki niemu przez ten czas udało się zrealizować aż 338 projektów – mówi Andrzej Zaręba, Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Adresatami konkursu są mieszkańcy pięciu gmin powiatu grójeckiego: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka. Odbiorcami – cała społeczność. „Działaj Lokalnie” wyróżnia się spośród innych programów tym, że mogą w nim wziąć udział także grupy niesformalizowane. Najważniejsze, aby mieli plan na pobudzenie aktywności lokalnej oraz zasoby do działania – dodaje Andrzej Zaręba.

Po opracowaniu koncepcji wystarczy złożyć wniosek w formie elektronicznej pod adresem udostępnionym na www.stowarzyszeniewarka.pl do dnia 3 maja (do godz. 23:59). Złożone wnioski zostaną najpierw poddane ocenie formalnej, a następnie trafia do Lokalnej Komisji Grantowej. Przewidywany termin ogłoszenia wyników to 22 maja br.

Zachęcamy do udziału!

Info. Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Program "Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Ośrodek Działaj Lokalnie. Dotacje mogą być przyznawane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Warka, Powiatu Grójeckiego, firmy BIOWET Drwalew, Banku Spółdzielczego w Warce, Frostico Chłodnia Warka i mieszkańców przekazujących 1,5% podatku.