Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej