Trwają prace związane z realizacją zadania p.n. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”.

W ramach inwestycji zostanie zamontowanie 16 instalacji fotowoltaicznych dla następujących budynków:
oczyszczalnia ścieków w Sułkowicach,
oczyszczalnia ścieków w Drwalewie,
SUW Chynów,
SUW Drwalew,
SUW Drwalew PGR,
SUW Grobice,
SUW Jakubowizna,
SUW Żelechów,
SUW Watraszew,
PSP Budziszynek,
PSP Machcin,
PSP Pieczyska,
PSP Watraszew,
PSP Zalesie,
Urząd Gminy w Chynowie,
Dom Kultury w Chynowie.


Łączna moc instalacji to niemal 500 kW. Samorząd szacuje, że realizacja projektu przyniesie rocznie oszczędności ok. 500.000,00 zł.
Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Polski Ład
w wysokości 1 864 278,42 zł, co stanowi 95 % wartość inwestycji.