W dniu 18 maja 2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chynów w 2023 r.”.

Podpisanie umowy dotacji odbyło się na spotkaniu w Błędowie, w którym uczestniczyli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Senator Sejmu RP Stanisław Karczewski, Poseł Sejmu RP Dariusz Bąk oraz Prezes WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka,

Dofinansowanie wynosi 35.000,00 zł. W ramach zadania planowany jest odbiór 160 ton wyrobów azbestowych.

Zainteresowanych bezpłatnym odbiorem eternitu zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy.