W dniu 7 maja 2023 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka w gminie Chynów zorganizowane przez Wójta Gminy Tadeusza Zakrzewskiego, Dyrektora Domu Kultury Martę Matysiak oraz Komendanta Gminnego OSP Mateusza Grochala.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji wszystkich strażaków w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rososzy, poprowadzona przez Proboszcza ks. dr Michała Dubickiego oraz ks. dr. Piotra Borysa.
W obchodach tego szczególnego dnia jakim jest Święto patrona strażaków – Św. Floriana uczestniczyło siedem jednostek OSP z terenu Gminy tj. OSP Chynów, OSP Drwalew, OSP Machcin, OSP Janów, OSP Watraszew, OSP Grobice, OSP Żelechów oraz zaproszeni goście.

Po nabożeństwie, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej nastąpił przemarsz Druhen i Druhów pod strażnicę OSP Machcin, gdzie odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości dh Piwowarczyk Arkadiusz złożył meldunek o gotowości pododdziału do uroczystości, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Władysławowi Piątkowskiemu.

Prowadząca druhna Marta Matysiak powitała przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się:
Poseł
na Sejm RP Marek Suski,
Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Marcin Błoński,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu Władysław Piątkowski,
Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu Wojciech Kłosiński,
Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak.

Radny Powiatu Grójeckiego Grzegorz Górski

Przewodniczący Rady Gminy w Chynowie Stanisław Mróz z Radnymi gminy

Pełnomocnik ds. OSP i KGW powiatu grójeckiego Małgorzata Szymańczak

Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego w Grójcu Arkadiusz Korczak

Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Zbigniew Sobieraj

oraz rodziny strażaków, przybyli mieszkańcy i parafianie.

Wiele słów uznania i podziękowań skierowali do strażaków zaproszeni goście.
Od Starosty Krzysztofa Ambroziaka oraz Wójta Gminy Chynów Tadeusza Zakrzewskiego strażacy przyjęli życzenia i podziękowania za swoją oddaną i bezinteresowną służbę oraz gotowość do niesienia pomocy lokalnej społeczności

Serdecznie dziękujemy księdzu Michałowi Dubickiemu za duchowe wsparcie, za gościnność w rososkiej parafii, za piękne kazanie z wyrazami ogromnej wdzięczności za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia

Dziękujemy:

Gminnej Orkiestrze Dętej z Chynowa za uświetnienie uroczystości,

Druhom z OSP KSRG Machcin za pomoc w organizacji wydarzenia,

Marioli Kluczyk z Urzędu Gminy w Chynowie za pomoc i wsparcie,

Firmie TOP MARKET za wsparcie rzeczowe

Paniom z KGW Machcin oraz KGW Drwalew za pyszne wypieki.

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka był jedną z imprez wpisaną w harmonogram Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza 2023.