Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Patriotów w Drwalewie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 1 814 400 zł co stanowi 70% całkowitej inwestycji.

Realizacja powyższego zadania odbędzie się w 2024 roku.