Informuję, iż w dniu 24 maja 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie proponowanego porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy Chynów.
  2. Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal