W związku z wystąpieniemw dniu 8 maja 2023 r. na terenie gminy Chynów, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozki wiosenne), Wójt Gminy informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Zgłoszenie o wystąpieniu strat rolnik powinien złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Chynów na obowiązującym wniosku o oszacowanie szkód (formularz dostępny w załącznikach jak również i w Urzędzie Gminy Chynów).
Wnioski przyjmowane będą od 22 maja do 02 czerwca 2023 r.

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku, a także dostarczyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych na 2023 rok złożonego do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz kopię ubezpieczenia upraw (jeśli są ubezpieczone).