W dniu 11 maja 2023r. w Urzędzie Gminy Chynów podczas wizyty Michała Wójcika Dyrektora Biura Ministra Klimatu i Środowiska, Sergiusza Kieruzela Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie i Marka Ryszkę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została podpisana umowa przez Tadeusza Zakrzewskiego Wójta Gminy Chynów i Annę Wachnik Skarbnik na dofinansowanie zadania pn.: „Ekologiczny piknik rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej w Drwalewie”. Dofinansowanie wyniesie 30.000,00 zł, co stanowić będzie 100% planowanych kosztów.

Celem programu, z którego Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.