Została podpisana umowa na dofinasowanie zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Patriotów w Drwalewie”. Dofinasowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1 814 400 zł (70% kosztów całkowitej inwestycji) nastąpi w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych. Realizacja powyższego zadania odbędzie się w 2024 roku.