W dniu 21 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych należących do Gminy Chynów”. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 18 kotłów ogrzewających mieszkania znajdujące się w budynkach Domu Nauczyciela w Chynowie, Ośrodku Zdrowia w Chynowie, Domu Nauczyciela w Drwalewie i Domu Nauczyciela w Sułkowicach. Zamontowane zostaną kotły gazowe kondensacyjne na gaz ziemny. Dofinansowanie wynosi 120.027,00 zł, co stanowi 90% kosztów inwestycji.