Gmina Chynów uzyskała również pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297850zł na Modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu. Wartość całego zadania będzie wynosiła 530 204,00 zł.

Inwestycja będzie obejmowała:

Modernizacje stadionu sportowego poprzez wykonanie (oświetlenia i monitoringu) przyczyni się przede wszystkim do zapewnienia odpowiedniego poziomu oświetlenia powierzchni poziomych, pionowych co efektywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury sportowej po zmroku i uniknięciu wypadków.