Informuję, iż w dniu 13 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca przebiegu inwestycji na terenie Gminy Chynów.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do przyszłych projektów inwestycyjnych.
  3. Omówienie proponowanego porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Chynów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal