Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek . Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie , uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości .

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem . Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu : dane o badaniu technicznym , dane techniczne, informacje o polisie OC.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)