Zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”.

Na dachu Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii pojawiły się również w obiektach oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz szkołach. Łączna moc zamontowanych instalacji to niemal 500 kW.

Jak zaznacza Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski roczna produkcja energii elektrycznej z oddanej do użytku mikroinstalacji będzie pokrywała prawie w całości zapotrzebowanie na energię. Dzięki temu ograniczone mają zostać koszty zakupu energii.

Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Polski Ład w wysokości 1 864 278,42 zł, co stanowi 95 % wartość inwestycji.