W dniu 17 lipca 2023 przedstawiciele Gminy Chynów dokonali odbioru czterech inwestycji drogowych, wykonanych w ostatnim czasie:

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Machcin - na odcinku 740 m za kwotę 385289,57zł

2. Wykonanie drogi gminnej ul. Parkowej w Drwalewie - na odcinku 300 m za kwotę 191776,19zł

3.  Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Pawłówka – na odcinku 995 m za kwotę 449088,82zł

4. Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Janów - na odcinku 1100 m za kwotę 686481,76zł

W odbiorze uczestniczyli Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Stanisław Mróz, Radni Krzysztof Wojda, Joanna Lis, Andrzej Czerniszewski, Tadeusz Dobrzyński, Norbert Stasiak przy udziale inspektora  nadzoru Leszka Kuny.

Wykonawcę firmę BRUK-BUD reprezentował Piotr Skoczek, inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.W tym samym dniu odbyły się również 2 odbiory nowo przebudowanych dróg ul. Szkolnej w Drwalewie oraz ul. Mostowej w Chynowie.

Chynów ul. Mostowa została wykonana ze środków własnych Powiatu Grójeckiego oraz Gminy Chynów. Łączny koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł.

Drwalew, ul. Szkolna została wykonana wspólnie przez Gminę Chynów oraz Powiat Grójecki przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ponad 900 tys. zł. Całkowity koszt to ponad 1,2 mln zł.

#PowiatGrójecki #GminaChynów #PolskiŁad #BudujemyPrzyszłość