Informuję, iż w dniu 28 lipca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się L sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie L sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sułkowice
 7. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego fragmenty miejscowości Chynów i Edwardów
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 10. zapytania i wolne wnioski
 11. zakończenie L sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz