Informuję, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wytypowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal