W ramach prowadzonych inwestycji drogowych na terenie Gminy Chynów, obecnie wykonywane są remonty i przebudowa następujących dróg gminnych:

1. budowa 7m drogi w Grabinie, karczowanie

2. Remont drogi w Janowie na odcinku 1100m

3. Utwardzenie drogi kruszywemdrogi Sułkowice ul. Piaskowa

4. Remont drogi w Żyrowie na odcinku 995 m.

#Gminachynow#Tusmakujezycie#drogi


budowa 7m drogi w Grabinie, karczowanie


Utwardzenie drogi kruszywem  drogi Sułkowice ul. Piaskowa