Pod koniec czerwca Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o dotację na modernizację Gminnego Domu Kultury w Chynowie. W ramach programu wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” nasza gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 127.161,84zł co stanowi 80% wartości zadania.

W ramach pozyskanej dotacji zostanie przeprowadzony remont sali teatralnej oraz sali konferencyjnej poprzez wymianę podłóg i montaż klimatyzacji. Zostaną przebudowane zewnętrzne schody do sali konferencyjnej oraz do budynku Gminnego Domu Kultury.

Celem podjętej inicjatywy jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców w tym zwiększenie atrakcyjności domu kultury.

„Modernizacja Domu Kultury w Chynowie” 

zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


#Mazowszepomaga, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka