KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CHYNÓW

W związku z przedłużającym się okresem suszy

wprowadza się na terenie całej gminy Chynów

bezwzględny zakaz podlewania

ogródków, trawników,uprawpolowych, sadów

oraz napełniania basenów

wodą pobieraną z gminnej sieci wodociągowej.

Powyższy zakaz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 r. do odwołania, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych.

W związku z wprowadzonym zakazem na terenie całej gminy Chynów będą prowadzone kontrole mające na celu wyeliminowanie zużywania wody wodociągowej do wyżej wymienionych celów.

W stosunku do osób nie przestrzegających zakazu będzie wszczynane postępowanie administracyjne.

Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski