W dniu 18 sierpnia odbyły się odbiory techniczne dróg gminnych w których uczestniczyli: Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz, Radni: Łukasz Grochal, Norbert Stasiak, Jacek Wichniewicz, Jan Stankiewicz oraz Piotr Skoczek reprezentujący wykonawcę Konsorcjum P.H.U. „BRUK-BUD” i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. przy udziale kierownika Budowy Andrzeja Blumerta.

Nową nawierzchnię wykonano na drogach gminnych:

- w miejscowości Widok, całkowita wartość inwestycji 486 596,76 złotych.

- ul. Szkolnej w Chynowie, całkowita wartość inwestycji 122 865,91 złotych.

- miejscowości Dąbrowa Duża, całkowita wartość zadania 463 872,80 złotych.