Informuję, iż w dniu 22 września 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie LI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Chynów, wystąpienie komendanta KP w Warce oraz komendanta Gminnego Związku OSP RP
 7. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego fragmenty miejscowości Chynów i Edwardów
 8. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentu miejscowości Grobice obejmującego działkę nr 142/10
 9. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Barcice Drwalewskie i Drwalew
 10. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Budziszyn i Gliczyn
 11. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Chynów i Edwardów
 12. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Sułkowice, Nowe Grobice, Grobice i Grabina
 13. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Pieczyska, Wola Pieczyska i Hipolitów
 14. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego miejscowości Widok i Węszelówka
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 17. zapytania i wolne wnioski
 18. zakończenie LI sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz