Informuję, iż w dniu 19 września 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdania finansowe kierowników GZOPO, GZGK, GOPS.
  2. Omówienie porządku obrad LI sesji Rady Gminy Chynów, zapoznanie się z projektami uchwał dotyczącymi przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów oraz zmianami WPF i uchwały budżetowej.
  3. Informacje dotyczące problemu nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Milanów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal