Informuję, iż w dniu 3 października 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca przebiegu inwestycji na terenie Gminy Chynów oraz pozyskanych środkach finansowych.
  2. Omówienie porządku obrad LII sesji Rady Gminy Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal