Kierownik SPZOZ w Chynowie Dariusz Nogal przypomina, że pacjenci zapisani do Ośrodka Zdrowia w Chynowie lub w Drwalewie mogą zamawiać recepty na leki oraz rejestrować się online przez stronę internetową SPZOZ w Chynowie 

https://zozchynow.pl/

Należy wejść w zakładkę widoczną na stronie startowej

Recepty online lub Rejestracja online

Zamawiane leki muszą być stosowane w leczeniu przewlekłym i zalecone przez lekarza POZ lub potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty.