W ramach programu „Mazowieckie Strażnice – OSP 2023” Gmina Chynów pozyskała dotację w kwocie 40 tys. zł na remont strażnicy OSP w Chynowie.

W jednostce zamontowano nowoczesne, stalowe bramy segmentowe z automatycznym napędem, które zapewnią bardzo dobrą termoizolację oraz podnoszą komfort użytkowania. Wykonanie remontu w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków do przechowywania i utrzymania sprzętu specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych jakim jednostka dysponuje. Wykonane prace, poprawiają również warunki pracy samych strażaków-ochotników.

Inwestycja wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania i straty ciepła w garażu, a zarazem wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.