Informujemy, iż w dniu 12 września 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem SP ZOZ w Chynowie.
  2. Informacja dotycząca przebiegu inwestycji na terenie Gminy Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Ochrony Środowiska
Czerniszewski Andrzej

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Grochal Łukasz