W dniu 6 października 2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowy na wykonanie trzech inwestycji związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Watraszewie – wykonawca „Ekoidea Tomasz Olek” z siedzibą w Radomiu za kwotę 1.823.500, zł netto

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Drwalewie – wykonawca „Ekoidea Tomasz Olek” z siedzibą w Radomiu za kwotę 2.032.400,00 zł netto

- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Drwalewie – wykonawca P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski za kwotę 334.500,00 zł netto

Powyższe inwestycje będą realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drwalew”, na który Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 3.246.273,00 zł.