Informuję, iż w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca prowadzonych postępowań przetargowych oraz inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Chynów.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości sfinansowania likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Milanów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal