Inwestycja zrealizowana na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Chynów reprezentowaną przez Wójta Gminy Chynów – Tadeusza Zakrzewskiego a Gminą Grójec reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – Dariusza Gwiazdę.

W odbiorze drogi uczestniczyli: Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Radny Gminy Chynów Marek Brzeziński, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupiewicz, Inspektor Nadzoru Leszek Kuna.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości 340 mb w miejscowości Żyrów.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 330 565,92 zł w tym koszt:

- inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Chynów wynosi 165 282,96 zł,

- inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Grójec wynosi 165 282,96 zł.

Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.