Zakończono inwestycje realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023. Zostały zrealizowane takie zadania jak;

  • Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Watraszew
  • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sułkowice Nowe na terenie gminy Chynów
  • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Widok na terenie gminy Chynów
  • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Henryków na terenie gminy Chynów
  • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwików na terenie gminy Chynów
  • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowiec na terenie gminy Chynów
  • Zakup altany rekreacyjnej wraz z montażem w miejscowości Żelazna na terenie gminy Chynów

Powyższe zadania dofinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego po 10 000,00 zł dla każdego projektu MIAS MAZOWSZE 2023 to inicjatywa której celem jest zaspokajanie potrzeb sołectw, realizujących zadania istotne dla lokalnej społeczności.