Wyniki głosowania do Sejmu RP w Gminie Chynów:

Wyniki głosowania do Senatu RP w Gminie Chynów:


Frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 2023 w Gminie Chynów:

głosowanie na kandydatów do Sejmu RP: 76,95%
głosowanie na kandydatów do Senatu RP: 76,68%