W dniu 03.10.2023 dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą:

,,Przebudowa drogi gminnej 160340W Krześniaków-Piechocin-Franciszków”

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku o długości 1100 mb w miejscowości Budziszynek Kolonia.

Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 1 142 001,03 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 350 000 zł.

Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.