Szanowni Państwo,

Do Urzędu Gminy w Chynowie zgłosił się Inwestor, który jest zainteresowany budową masztu telekomunikacyjnego na działce gminnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Sułkowicach (nr ewidencyjny działki: 211/1).

Realizacja tego typu inwestycji z pewnością poprawiłaby jakość sygnału sieci komórkowej w okolicy Sułkowic, jednak przed podjęciem decyzji w tej sprawie chciałbym poznać Państwa opinie odnośnie proponowanej lokalizacji masztu.

Uwagi mogą Państwo składać do dnia 30 listopada 2023 r. na adres e-mailowy: ochrona.srodowiska@chynow.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy. Telefon kontaktowy: 48 6615771.


Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Tadeusz Zakrzewski