Drodzy Mieszkańcy,

w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Drwalew zaopatrującego miejscowości: Drwalew, Kukały, Wola Kukalska, Drwalewice, Milanów, Adamów Drwalewski, Marianów, Pieczyska, Wola Pieczyska, Wola Żyrowska, Ostrowiec, Barcice Drwalewskie, Żyrów, Lasopole, Chynów ul. Szkolna, Chynów ul. Złota informujemy, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. 

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet. 

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.